آگهی نیازمندیهای مراغه
تلفن هاي ضروري و امدادي شهرستان مراغه

برگشت به صفحه اصليتلفن هاي ضروري و امدادي شهرستان مراغهبرگشت به صفحه اصلي
نیازمندیهای روز مراغه
تلفن هاي ضروري شهرستان مراغه
تلفن هاي اداره آموزش و پرورش شهرستان مراغه
37223081-2***37226041-2
خانه معلم 37222570 --- درمانگاه فرهنگيان 37230555 --- شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 37223399-37224014

تلفن هاي ضروري و امدادي شهرستان مراغه
شماره مستقيم نام مركز رديف شماره مستقيم نام مركز رديف
113 اداره اطلاعات مراغه 2 110 مركز پليس 1
116 ستاد نيروي انتظامي 4 115 اورژانس 3
114 اطلاعات سپاه 6 128 ستاد مبارزه با مواد مخدر 5
37252364 اداره آگاهی مراغه 8 37252362 مبارزه با مفاسد اجتماعي 7
118 اطلاعات تلفن مراغه 10 20117 خرابي تلفن 9
122 امداد اداره آب مراغه 12 121 اداره برق مراغه 11
124 ستاد بازرسي کالا مراغه 14 125 امداد آتش نشانی مراغه 13
141 وضعيت راههاي كشور 16 139 اطلاعات راه آهن مراغه 15
135 تلفن گوياي مخابرات 18 147 هلال احمر مراغه 17
193 پست تلفنی مراغه 20 194 امداد اداره گاز مراغه 19
37251131-37252252 اتوبوس رانی مراغه 22 37252424-37252525 فرودگاه سهند مراغه 21
37241592-6 بيمارستان اميرالمومنين 24 37253223-۱۳۴ اداه هواشناسی مراغه 23
37222155-37222955 بيمارستان سينا 26 37222255-37228888 بيمارستان دكتر بهشتي 25
37223320 دفتر امام جمعه 28 167-37253333 راديو شهر مراغه 27
143 بيمه خدمات درمانی مراغه 30 37224948-9 فرمانداری ویژه مراغه 29
37247923 -37229952 سازمان‌تامين‌اجتماعي 32 37252220 هتل بزرگ دریا مراغه 31
37229592 راه و آهن مراغه 34 37222277-37222280 اداره پست مراغه 33
37228911 - 12 اداره آب و فاضلاب مراغه 36 37224422 - 37228500 كميته امداد مراغه 35
37232666 دانشکده علوم قرانی مراغه 38 37222677 اداره ثبت اخوال مراغه 37
۳۷۲۲۳۷۰۰ موزه مراغه ۴۰ ۳۷۲۴۷۷۷۵ میراث فرهنگی مراغه ۳۹
۲۰۱۱۹ ساعت گویا و اعلام اوقات شرعی ۴۲ ۱۳۹ مرکز اطلاعات حرکت قطارها ۴۱
۳۳۳۳۳۳۳۳ اطلاعات تلفن شهرستانها ۴۴ ۱۳۳ تاکسی تلفنی مراغه ۴۳

مخابرات استان آذربايجانشرقي
پيش شماره‌ي شهرهاي آذربايجانشرقي

تلفن‌های مراکز‌علمی و کردشگری مراغه
آموزش و پرورش مراغه
37226641-2  37223081-2
دانشگاه سراسري مراغه
37273068   37276068

علوم پزشكي مراغه
37222545    37222225

دانشگاه آزاد مراغه
37454506-9

دانشگاه پيام‌نور مراغه
37218115

دانشكده فني دختران مراغه
37407999

دانشكده فني كشاورزي مراغه
37406975

فرمانداري ويژه مراغه
37224948-9

شهرداري مراغه
37223484    37222231

بيمارستان ش بهشتي
37229952    37247923

بيمارستان اميرالمومينين
37241592-6

ايستگاه راه آهن
37229592

فرودگاه سهند مراغه
37452223    37252525

هتل بزرگ ‌دريا
37250304

هتل آليانس ‌مراغه
37254477

 

یاد آوری

برای گرفتن 118 هر استان بعد از درج کد استان مورد نظر به تعداد شماره های استان عدد 3 وارد کنید
برای مثال تماس با 118 استان تهران کافیست شماره 02133333333 را بگیرید، تا به اپراتور 118 تهران وصل شوید

شماره تلفن های اسکان آذربایجانشرقی

نیازمندیهای روز مراغهنیازمندیهای روز مراغه

صفحه اصلي